jouw huid, onze zorg

Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dermiq Huidtherapie kan persoons- en medische gegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Dermiq Huidtherapie, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dermiq Huidtherapie verstrekt. Dermiq Huidtherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Jouw voor- en achternaam
• Jouw adresgegevens
• Jouw telefoonnummer
• Jouw geboortedatum
• Jouw e-mailadres
• Jouw IP-adres
• Jouw medische gegevens


Waarom heeft Dermiq Huidtherapie deze gegevens nodig

Dermiq Huidtherapie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dermiq Huidtherapie jouw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.


Hoe lang worden de gegevens bewaart

Dermiq Huidtherapie bewaart jouw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht jouw dossier 15 jaar te bewaren.


Delen

Dermiq Huidtherapie verstrekt jouw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen website bezoek

Op de website van Dermiq Huidtherapie, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dermiq Huidtherapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien of aanpassen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dermiqhuidtherapie.nl. Dermiq Huidtherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Dermiq Huidtherapie neemt de bescherming van jouw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dermiq Huidtherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.