jouw huid, onze zorg

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar jouw gegevens, eventueel jouw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.


Verwijsbrief

Dermiq Huidtherapie is direct toegankelijkvoor een screening en aanvullend beleid, het geen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. Echter is voor een aantal behandelingen een verwijzing wel noodzakelijk. Ik probeer jou daarin zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Voorafgaand aan de eerste afspraak kan jij informeren bij jouw verzekering of jij voor vergoeding in aanmerking komt en of een verwijzing noodzakelijk is.


Wat kan jij verwachten van de eerste afspraak

Jij neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door jouw huidtherapeut opgehaald. De huidtherapeut vraagt jou enkele persoonsgegevens, zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt jou gevraagd naar jouw probleem. Na het gesprek word er gekeken naar de huid.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden en de behandelingsmogelijkheden met jou besproken worden.

Na afloop word er een afspraak in gepland voor een eerste behandeling.

Bij de eerste afspraak neem jij mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Jouw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument


Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op:niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.


Kwaliteit

De huidtherapeuten die werkzaam zijn bij Dermiq Huidtherapie staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor jouw privacy is gewaarborgd.